Allt fler äldre tjänstemän sägs upp

Principen sist in, först ut frångås allt oftare när företag säger upp personal. Det betyder att allt fler äldre medarbetare sägs upp. Den trenden märker Trygghetsrådet som har fackets och arbetsgivarnas uppdrag att hjälpa uppsagda tjänstemän.

– Vi har dels sett trenden i år, om man tittar på våra siffror till och med maj månad så har vi fått in fler tjänstemän som är 50 år och äldre, jämfört med de senaste åren. Det har varit ända uppåt 42 procent som har fyllt 50 år.

– Vi ser också att företag idag fokuserar mycket tydligare på tillräckliga kvalifikationer, att man ska vara kvalificerad för det jobb man har, och även möta de krav som finns i framtiden. Och de som inte har det, de tvingas tyvärr lämna företagen, säger Carl-Gustaf Leinar, som är vd för Trygghetsrådet.

Allt fler är över 50 år
Trygghetsrådet ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och privattjänstemännens fackförbund, och hjälper varje år ungefär 15 000 uppsagda tjänstemän att få nya jobb.

Av dem som kommer till Trygghetsrådet är allt fler över 50 år. Tidigare var andelen ungefär 30 procent, men i hittills i år har det alltså stigit till 42 procent.

Principen sist in först ut är ju en av grunderna i det svenska anställningsskyddet, och ska skydda äldre medarbetare. Men den frångås allt oftare av arbetsgivarna och facken, enligt Carl-Gustav Leinar.

Principen frångås
– Det finns ju en lag om anställningsskydd sedan mitten på 70-talet, och det är tre kriterier man ska titta på där. Det är anställningstid, ålder och tillräckliga kvalifikationer.

– Det vi ser är att det har blivit mycket mer fokus på det sista kriteriet, tillräckliga kvalifikationer, under 2000-talet. Ålder och anställningstid är inte alls i samma fokus som tidigare, säger han.

Men får man frångå den principen?

– De vi tar hand om och stöttar, det är personer som är resultatet av lokala förhandlingar. Så det är lokala fackliga organisationer och företag som har gjort den bedömningen och tolkningen att man måste ha de här kraven för just de här befattningarna. Vi förutsätter att de gör ett bra jobb i sina förhandlingar, säger Carl-Gustaf Leinar.

Kvalifikationer i fokus
Han tror att trenden kommer att fortsätta, och risken att bli arbetslös kommer att öka för de tjänstemän som inte utvecklar sin kompetens.

– Vi tror att även i fortsättningen så kommer fokus, när det gäller turordningsförhandlingar lokalt på företagen, att röra sig kring kvalifikationer. Det är mycket högre krav idag att vara kompetent på sitt jobb än vad det var för några år sedan.

– Så antalet anställningsår kommer inte vara den trygghet som kanske många av oss tjänstemän tror att den är, säger Carl-Gustaf Leinar.

Har de arbetsrättsliga lagarna då spelat ut sin roll?

– Nej, jag tror det är jätteviktigt att alla som är anställda vet vilka kriterier som gäller i den mån man kommer att omfattas av en sådan här omstrukturering någon gång.

– Så lagarna behövs, och de behöver tolkas, och parterna måste lokalt göra tydligt hur urvalet går till i en uppsägningssituation, säger Carl-Gustaf Leinar, vd för Trygghetsrådet.

Erik Boman
erik.boman@sr.se