Orättvisa regionalstöd

Utredningen som ska ligga till grund för den regionalpolitiska propostitionen gynnar männen på kvinnornas bekostnad.
Det hävdar 120 av 150 remissinstanser. Därför har en expertgrupp tillsatts som granskar utredningen ur ett jämställhetsperspektiv. Bland annat konstaterar gruppen att de utökade arbetspendlings-möjligheter som föreslås, utgår från männens resevanor.