Handla rätt i plantbutiken!

Odlingstips måndagen den 26 juni

När du köper till exempel häckväxter eller fruktträd, sök då efter E-plantor.

Fördelen med dessa:

*Växterna är anpassade till svenskt klimat, därmed är risken mindre för vinterskador

*Provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar

*Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med svenskt klimat

*Endast godkända frökällor och moderplantor får användas

*Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor

*Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot skadegörare

Välj certifierade fruktsorter

En certifierad fruktsort är producerad från ett moderträd av känd härkomst och är fri från plantburna sjukdomar främst virus. Obs! Köp alltid certifierade ympar om du vill ympa in andra sorter på ett certifierat träd.