Handla rätt i plantskolan!

Lästips måndagen den 26 juni

Lagerström, T. 2005. Fruktträd och bärbuskar. Starta på bästa sätt – använd certifierat material. Hemträdgården 5, 31–34.

Lagerström, T. 2001. E-systemet – klimatanpassade och odlingsvärda växter för svenska förhållanden. Fakta Trädgård-Fritid nr 31. SLU, Publikationstjänst, Uppsala.

Mattsson, L. 2005. Vad vet du om din jord? – en analys ger svar. Fakta Trädgård-Fritid nr 109 109. SLU, Publikationstjänst, Uppsala

Hemsida till information om e-plantor: www.eplanta.com

Hemsida till kulturväxtdatabasen: http://skud.ngb.se

Faktabladen kan beställas från SLU, Publikationstjänst, tfn. 018-67 11 00 eller e-post: publikationstjanst@slu.se eller www.entom.slu.se/faktabestallning.html