Spritsmugglingen fördubblad

Smugglingen från Sverige till Norge har ökat under första halvåret i år och det är vin, sprit, och öl som märks mest i beslagen. Hittills i år har den norska tullen beslagtagit 57.000 liter sprit, och det är en femtioprocentig ökning jäfört med samma tid förra året. 2000 liter öl och 10.000 liter vin har också tagits i beslag. Man vill inte dra några slutsatser om varför beslagen har ökat så mycket,utan inriktar sig på att slå ner på dom som smugglar i vinstsyfte, säger Per Johansen, chef för tullen i Östfold, till Radio Väst.