Enad front mot fastighetsskatt ?

De borgerliga partierna måste sluta sig samman för att avskaffa fastighetsskatten. Det var det politiska budskap som folkpartiledaren Lars Leijonborg förde fram när han på lördagen talade i Marstrand.
Ett gemensamt, konkret och finansierat förslag bör först innefatta en ordentlig sänkning och därefter en avveckling av fastighetsskatten i dess nuvarande form, sa folkpartiledaren Lars Leijonborg.