Om Dixi

Vad Dixi betyder

Dixi är latin och betyder ’jag har talat’. Ett namn vi tyckte var lämpligt på ett språkhjälpmedel för etermedierna. Inte minst för att en stor del av Dixis innehåll är intalade och avlyssningsbara rekommendationer för radio och tv.


Klicka på en ljudlänk och vips - eller åtminstone inom 10 sekunder - har du hört uttalet! Det finns två slag av ljudlänkar:
För att höra en ljudillustration i ”orddelen” av Dixi klickar man på en högtalarsymbol. 

Vad Dixi innehåller + allmän information:

För närvarande finns i Dixi bl.a.:
- Språkbrev från 1994 års nummer och framåt
- c:a 3 000 svenska ortnamn med uttal och stavning
- c:a 3 000 namn på musiker, tonsättare, författare m.fl.
- ett par tusen nyhetsnamn, dvs. namn på aktuella politiker, orter osv.
- ett stort antal allmänspråkliga råd: både aktuella och tidlösa. Hur säger och skriver man mobbning, studior och videor, och hur kommer det sig att anrika har två helt olika betydelser beroende på uttalet?
- ett urval skrivregler
Här är några exempel på ord och namn att testa Dixi-funktionen på:
(kom ihåg att söka med både ord- och brevknappen!):
Kofi Annan, Colin Powell, Percy Barnevik, slash, Lukas Moodysson, särskrivningar, Snodera, proaktiv, Gennadij Rozjdestvenskij, Daniel Boyacioglu.
Vad Dixi inte innehåller:
Bli inte för besviken när det du söker inte finns i Dixi. Vår språkbank är inte på på något sätt heltäckande och ersätter inte uppslagsböcker och ordböcker. Men i Dixi har vi nu ett datoriserat språkhjälpmedel som vi i programföretagen tillsammans kan fylla med angeläget material. Tipsa språkrådgivningen om dina pusselbitar!

Information om stavning och uttal av ord och namn kan man i många fall hämta i Nationalencyklopedin. Dess nätupplaga, NE. se, är tillgänglig i hela SR, SVT och UR. Att använda både Dixi och NE flitigt och parallellt är ett gott råd. NE är förstås av mycket större omfång, men i Dixi kan vi många gånger vara snabbare med nytt material. Dixis råd gäller också mer direkt mediespråket än vad som ligger i NE:s uppdrag och redigering.

Förkortningar: NE = Nationalencyklopedin, NEO = Nationalencyklopedins ordbok, SAOL = Svenska Akademiens ordlista.

Tryckfelsnisse har visst överlevt in i datoråldern. Dyker han upp i Dixi är vi tacksamma att få veta var.

Nyckel till ljudskriften
Den förenklade ljudskriften anges inom snedstreck: / ... /
”Betoningen” - var trycket ligger i ett ord - anges med fet stil. Ex. /jonnsånn/.
I vissa fall, när särskilt noggrann ljudskrift behövs, används det internationella fonetiska alfabetet, IPA. Tecken inom hakparenteser, , är angivna med IPA-alfabetet. Ett exempel:

(Mer material kommer!)