Vill ha mer hjälp för särbegåvade barn

Den svenska skolan är dålig på att stimulera de överbgåvade barnen. Det säger Maria Kallin. Ett av hennes barn har en ovanlig logisk-matematisk begåvning men får inte nödvändig stimulans inom sitt område, säger hon.

Om de högpresterande barnen inte får den stimulans de behöver kan de inte utveckla sin förmåga, de blir håglösa och kanske tappar inresset, menar Maria Kallin. De lär sig inte heller någon studieteknik. I början behöver de det knappast - med det resultatet att de får problem när de kommer upp i högre nivåer. De har inte fått lära sig att jobba för att lyckas. Och det är inte givet att det går bra för dem i vuxenlivet. Därför är det viktigt att skolan satsar OCKSÅ på de högpresterande, säger hon.

Magnus Rydh är socialdemokratisk ordförande för skol- och barnomsorgsnämnden i Jönköpings kommun. Han konstaterar att läroplanen för grundskolan säger att undervisningen SKA utgå från att våra barn har olika förutsättningar och att utbildningen ska anpassas efter elevernas individuella behov. Det är kartan, men det är lång väg dit, erkänner Magnus Rydh, både för dom som har svårt med skolarbetet men också för dem med motsatta förutsättningar.