Fokus riktas på etanoltillverkarna

Mycket av förslagen från regeringens oljekommission handlar om transportsektorn. Fokus riktas på etanoltillverkarna, och i den branschen tror man att det är möjligt att ta fram tillräckliga mängder, säger Per Carstedt, ordförande för Bio-Alcohol Fuel Foundation.

– De förslag som ligger på bordet är väldigt kloka och självklara. Det gäller att få en minskad användning av privatbilismen, med andra ord öka kollektivtrafiken. Det gäller också att sträva efter mindre energislukande fordon och att få fram energieffektivare teknik.

– Det vi mest är engagerade i är att ta fram förnybara drivmedel från svenska resurser. Från cellulosa främst, har man explicit uttryckt att det är där den stora potentialen ligger, så jag tycker det verkar klokt av det jag hört hittills, säger Per Carstedt.  

Per Carstedt är en av dem som ska genomföra oljekommissionens vision av ett Sverige oberoende av olja, inte minst för alla slags transporter på landsväg. 

Försöksanläggningar finns
Det finns redan nu försöksanläggningar för etanoltillverkning och nu handlar det om en miljardsatsning med industriell produktion från 2009. Tre fullskaliga fabriker i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik ska byggas. 

Det finns ungefär 15 000 etanolbilar eller hybriddrivna bilar i Sverige idag, och det mesta av bränslet tillverkas av brasilianskt sockerrör.  

Svensk etanol ska göras av cellulosa från skogsindustrin. Per Carstedt anser att det går att få även hållbar ekonomi i det.  

– Ja, då måste man förstå hur teknik och industriell utveckling går till. De mobiltelefoner vi använder idag kostar cirka 3 000 och de vi använde för 20 år sedan vägde 5 kilo och kostade 25 000. När volymerna går upp och tekniken får några år på sig så rör man sig väldigt fort ner för kostnadsskalan.  

– Men vi ska inte ha några förhoppningar om att de första två anläggningarna är fulländade på något sätt. All erfarenhet som finns inom processindustri och annan industriell utveckling säger att vi raskt kommer att gå ner för kostandsskalan.

– Precis som Brasilien gjort, när de började hade de en kostnad som var fem till sex gånger högre än var världsmarknadspriset på bensin var, idag kan de producera utan subventioner som ligger betydligt lägre än världsmarknadspriset på bensin, säger han.

Bilbranschen positiv
Bilbranschen ser på det hela taget positivt på förslagen, säger branschorganisationen Bil Sweden, där Ulf Perbo är vice VD.

– Vi är väldigt positiva till oljekommissionens förslag och arbete. Branschen tycker att det är oerhört angeläget att bryta oljeberoendet så att vi kan sälja bilar och ha en stor biltrafik i framtiden. Vi delar målet att vi ska få ner oljeförbrukningen med 40-50 procent till 2020, säger Ulf Perbo, som är vice vd för Bil Sweden, säger han.

Delar ni vägen dit?

Ja, till mycket stora delar. Det är central att regeringen, politiker och kommissionen skiljer på stort och smått och fokuserar på den centrala faktorn. Problemet med att klara att bli oljeoberoende på transportsidan är inte bilarna. Den kritiska faktorn är tillgången på alternativa bränslen och att snabbt och effektivt få igång produktionen av skogsbaserade bränslen i Sverige, som syntetisk diesel och mer etanol. Det är statens stora och viktiga uppgift.

Finns det nåt som är mindre bra?

– Det är när man börjar hatta med småsaker som att höja fordonsskatten eller ändra i förmånsbeskattningen. Då riskerar man att få folk emot sig.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se