Länets bilar sämre än genomsnitt

Trots att norrlandslänens bilar i allmänhet får färre anmärkningar i besiktningen ligger Västernorrland över genomsnittet i landet. Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har lägst antal nedslag och svensk bilbesiktning tror att vägsaltet som används flitigare i södra Sverige gör att bilarna slits mer där.