Uppskattad psykiatrichef avsätts

En av landets främsta barnpsykiatriker, Henrik Pelling, tvingas nu mot sin vilja att sluta som verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Uppsala. Bakom beslutet står divisionschefen för psykiatrin, Bertil Jansson. Och både bland personalen och bland de unga patienternas anhöriga finns det nu en oro för att verksamheten kommer att skadas.

- Det var sorgligt när jag fick höra det. Han har varit oerhört viktig på BUP. Vi vet ingenting om vad som har hänt, säger Elisabeth Axberg, vice ordförande i intresseföreningen Attention.

Uppsala en modellklinik
Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala anses vara en av landets bästa kliniker på just barnpsykiatri. Den som varit chef för verksamheten sedan 1993 är Henrik Pelling, en barnpsykiatriker som är erkänd som en av de främsta i Sverige.

I och med att han nu mot sin vilja tvingas sluta som chef för BUP, så tror anhöriga och olika intresseorganisationer att verksamheten kan komma att försämras.

- Jag ser framför mig ett halvår, upp till ett år framåt som kommer att stå still, säger Elisabeth Axberg.

Personalen: ”destruktivt beslut”
Henrik Pelling mister inte sin tjänst som överläkare på kliniken, utan endast chefsposten. I dagarna skickade personalen på Barn- och ungdomspsykiatrin ett öppet brev till sjukhusledningen, där de bland annat skriver att beslutet att avbryta Henrik Pellings förordnande är ”ett mycket destruktivt och oförklarligt beslut med extremt dålig timing”. De kräver också att han återanställs. Men personal som Upplandsnytt pratat med vill inte ställa upp på intervju av rädsla för repressalier.

- Det är många som berättar när man träffar dem. Men ingen skulle våga säga någonting högt, säger Elisabeth Axberg.

Henrik Pelling själv säger sig inte förstå varför han nu tvingas sluta.

- Nej, jag förstår verkligen inte det. Det är konstigt, för vi har ju fått höra att vi sköter oss bra, och att då byta ut chef mitt under mitt förordnande är svårt att förstå, säger Henrik Pelling.

Ord står mot ord
Bertil Jansson, som är divisionschef för psykiatrin och den som beslutat om att Pelling ska sluta som chef, vill inte heller ge någon motivering.

- Nej, det finns detaljer som jag inte vill gå in på. Men jag kan säga att vi har i samförstånd kommit överens om att han ska sluta, säger Bertil Jansson.

Henrik Pelling:

- Jag ser det inte på det sättet. Han är ju min chef och vill inte han ha kvar mig som verksamhetschef på BUP så är det bara att finna sig i det. Samförstånd vet jag inte om det är, säger Pelling.

Kontakta reportern:
alexander.gagliano@sr.se