Skillnader i bilprovningen

Antalet anmärkningar vid bilbesiktningen varierar över landet. Enligt Svensk Bilprovnings statistik redovisas flest fel i Jönköping, Kalmar och örebro län, och minst nedslag får bilägarna i Jämtland, Västerbotten och Norbottens län. Enligt Bilprovningen är det bland annat vägsaltet som gör att bilarna slits mer i södra sverige.