Länets bilar sämst i landet?

Antalet anmärkningar vid bilbesktningen varierar över landet. Flest fel redovisas i Jönköping, Kalmar och örebro län, och minst nedslag får bilägarna i Jämtland, Västerbotten och Norbottens län. Svensk Bilbesiktning tror bland annat att vägsaltet gör att bilarna slits mer i södra sverige.