Mjölkprover

Det har blivit bättre information när mjölkproverna skickas till fastlandet, sedan laboratoriet la ner i Visby.
Det var den sista maj mjölklabbet i Visby lades ner. Sedan dess skickas proverna via postflyget klockan sju till labbet i Jönköping. Klockan tio är proverna framme vid labbet, vilket innebär lika lång transporttid som tidigare, säger Berit Johansson, på Gotlands Husdjur. Den nya hanteringen innebär inte någon skillnad för mjölkbönderna, proverna skickas via tankbilen och provsvaren kommer efter två dagar.