Peab bygger RAÄ:s hus i Visby

Byggföretaget Peab bygger Riksantikvarieämbetets och Riksutställningars nya hus på A7-området i Visby.

Byggstart är planerad till i höst och inflyttning i december 2007.

Riksantikvarieämbetet och Riksutställningars nya hus i Visby ritas av arkitekten Johan Celsing. Hans förslaget vann med en byggnad som har en robust och tidlös utformning.

Bidragen har utvärderats utifrån byggnadens gestaltning och byggnadens invändiga funktion och disposition.

Den nya byggnaden består av två byggnadskroppar som möts och vävs samman i en gemensam entré. Riksantikvarieämbetets byggnad är på tre våningar och Riksutställningars del är två våningar. Som ett tecken för de olika verksamheterna kommer byggnadens olika delar ha olika kulörer. Båda fasaderna har stora fönster.

Nordisk Renting AB blir hyresvärd och PEAB ska bygga husen. Byggstart är planerad till hösten 2006 och planerad inflyttning är för Riksutställningar i december 2007 och för Riksantikvarieämbetet i oktober 2008.