Postrånen ökar

Antalet postrån ökar igen efter att ha minskat under 1990-talet.
Utvecklingen är mycket oroväckande, säger Bengt Ericsson, säkerhetschef för postkontoren till TT. Inräknat rånet mot posten i Arlöv i Skåne på lördagen har postkontoren i landet under året hittills utsatts för 32 rån och rånförsök. Under hela förra året utfördes totalt 43 rån.