Hutuledare gripen i Rwanda

Armén i Rwanda har gripit ledaren för huturebellerna Interahamwe, kapten Bemera, uppgav en armétalesman på söndagen.
Interahamwe, som är verksamma i landets nordöstra del, består av extremistiska huturebeller och låg bakom en stor del av folkmordet i Rwanda 1994. Rebelledaren och fem av hans män som greps samtidigt har sedan den 20 maj i år försökt ta sig tillbaka in i Rwanda från sina baser i östra Kongo-Kinshasa.