UD behåller sin flyktingspolitik

Utrikesdepartementet bemöter nu den kritik som riktas mot Migrationsverket i frågan om de hundratals asylsökande som sitter fast på flyktingförläggningar runt om i landet.
De avvisade flyktingarna hamnar i ett ingenmansland när deras hemländer inte låter dem få komma hem. Statssekreterare Gun Britt Andersson menar att man på utrikesdepartementet är medveten om problemet, men någon ändring av den nuvarande lagstiftningen är inte aktuell. Man kommer inte heller att göra några generella undantag för de tiotal flyktingar som befunnit sig i denna situation i nio år.