Dyra handikapphjälpmedel

Landstinget i Västernorrland hör till en minoritet i landet som tar ut flest avgifter för handikapphjälpmedel. Bland annat har enkla hjälpmedel som behövs för att klara vardagen, blivit avgiftsbelagda, dessutom hör man till en femtedel av landstingen som infört besöksavgifter för utprovning av hjälpmedel. Det här visar en undersökning som de Handikappades Riksförbund håller på att sammanställa.
Motivet till att avgifterna infördes 1997 var att kostnaderna ökat, och att man ville satsa mer pengar på de svårast funktionshindrade.