Kalmar dämme växer igen

Våtmarksomrdet Kalmar dämme som stod klart för fyra år sedan har börjat växa igen. Det menar Jan Ottosson på Kalmar ornitologiska förening. Han tycker att Kalmar kommun inte sköter området tillräckligt väl. Enligt Jan Ottosson måste kommunen bestämma sig hur området ska se ut i framtiden och ta fram en skötselplan. Bland annat vill Jan Ottosson att de ängar som finns blir betade och att buskarna hålls efter.