24 miljoner till Gotlands skolor

Gotlands skolor får drygt 24 miljoner kronor av de så kallade Wärnerssonpengarna - ett statligt bidrag till personalförstärkning i skolan. Bidraget är femårigt och nu till hösten får Gotlands skolor 3.6 miljoner kronor.
Första året kommer grundskolan och fritidshemmen att få ta del av bidraget. I huvudsak ska pengarna användas till att få fler lärare, elevassistenter, fritidspedagoger och kuratorer. Först till nästa år ska gymnasiet och särskolan få ta del av bidraget.