Inga planer på gratis vaccination mot TBE i länet

Trots att länet är hårt drabbat av fästingburen hjärninflammation, TBE så har Landstinget i Stockholm inga planer på att erbjuda gratis vaccination. Förra året fick 55 personer i länet TBE efter fästingbett.

Nyligen beslutade Åland om gratis vaccination, och Patientföreningen mot TBE och Borrelia vill att Sverige följer deras exempel.

Antalet fall av TBE har ökat i Sverige under de senaste åren. I slutet av 1990-talet anmäldes mellan 60 och 70 fall per år. Förra året drabbades 131 personer. Förekomsten av TBE ökar också på flera andra håll i Europa. På Åland beslutade myndigheterna nyligen att alla över sju år ska erbjudas gratis vaccinering mot TBE. Tidigare har massvaccination också prövats i Österrike. Christer Edlund, som själv drabbats av TBE, och som sitter i styrelsen för TBE och Borrelia patientföreningen, tycker att Sverige ska gå samma väg.

Men i Sverige finns inga planer på någon allmän vaccination mot TBE. Enligt Socialstyrelsen är fästingviruset ett lokalt problem och därför en fråga för landstingen och de lokala smittskyddsenheterna. Mest utsatta är dom som bor i Stockholms län - men där anser landstinget skulle det vara för dyrt att erbjuda gratis vaccin till hela befolkningen.

Den första vaccinationen kostar ungefär 900 kronor och skyddet måste fyllas på var femte år. I stället för gratis vaccination har Stockholms läns landsting valt att gå ut med information om vilka områden som är hårt drabbade. Landstinget rekommenderar att de som bor i riskområdena vaccinerar sig - men betalningen måste alltså ske ur egen ficka.