Tjärnvatten kan bli konstsnö

Åreliftarna vill ta vatten ur Bräckebäcktjärnarna väster om Åreskutans topp för att tillverka snö till backarna.
Bakgrunden är att det skulle bli mera energieffektivt än att pumpa upp allt vatten från Åresjön, som man gör idag. Miljödomstolen ska nu avgöra om bolaget kan få tillstånd. Enligt planerna ska en av tjärnarna dämmas upp och som mest två omgångar per säsong tömmas på vatten som ska gå till snökanonerna. Det ovanliga med tjärnarna är att de är fisktomma. Man ska nu undersöka om det därmed finns sällsynta insekter och smådjur i vattnet innan beslut om utbyggnad sker.