Hjälpare blev själv offer

Rune Henningsson från Värnamo har många år stöttat brottsoffer . Nu har han själv blivit ett.
Värnamobon Rune Henningsson arbetar ideellt inom Brottsofferjouren och möter många människor som utsatts för brott. Nu har han fått egen erfarenhet av hur kränkande det känns att bli bestulen på personliga saker i sitt hem. Det senaste halvåret har Rune Henningsson nämligen drabbats av brott fyra gånger. Senast häromnatten bröt sig tjuvar in i hans fritidshus utanför Värnamo. Det är många som söker ersättning från Brottsoffermyndigheten. Drygt 6500 förra året och det är en ökning med 30 procent sedan 1997.