Mijonregn över skolan

Men det extra statsbidraget täcker inte på långa vägar skolans behov. Fortfarande stora hål i verksamheten efter nedskärningarna på 90-talet.
Kommunerna i länet satsar på barn- och ungdomar med särskilda behov nu när regeringen avsatt pengar till skolorna för att öka personaltätheten. Totalt får kommunerna i länet dela på cirka en halv miljard kronor under en fem års period. Enligt Radio Gävleborgs rundringning är det främst utsatta elever det satsas på det första året. Till exempel ska kommunerna anställa drygt 30 specialpedagoger. Statsbidraget kommunerna får för att öka personaltätheten på skolorna är tillräckligt stort för att ses som en fingervisning från regeringen vad kommunerna ska satsa på, det säger Helen Åkerlind barn- och ungdomsnämndens ordförande i Gävle till Radio Gävleborg. I Gävle räcker pengarna till 121 tjänster under fem års perioden bidraget betalas ut. Slår man ut det per skola blir det drygt 2,5 tjänst.