Kyrkoval måste göras om

I tre församlingar i landet måste kyrkovalet göras om innan det ens har hållits. En av församlingarna är Malmbäck utanför Nässjö i Växjö stift. När listan till kyrkovalet var klar fanns endast sju kandidater till kyrkofullmäktige och det måste finnas minst femton för att valet ska godkännas. Gustaf Antonsson, kyrkofullmäktiges ordförande, säger till Nyheterna att många före detta aktiva kyrkopolitiker har slutat eftersom de tillhör olika frikyrkoförsamlingar och vill inte fortsätta med arbetet inom Svenska Kyrkan.