Småviltjakten åter till samerna

Samebyarna i Jämtlands län, stödda av Svenska samernas riksförbund, vill få till stånd ett lokalt försök med samisk förvaltning av småviltjakten på statens mark i fjällen.
Riksdagsbeslutet om den fria småviltjakten har av de renägande samerna betraktats som en svår kränkning av samernas rättigheter, och jakten har vållat stor irritation i samebyarna. Att återinföra en samisk förvaltningsmodell är det bästa sättet att få lugn och frid i fjällen, säger Olof Johansson, renägare i Tossåsens sameby.