Kalmar dämme har skötselplan

- Det finns visst en skötselplan för Kalmar Dämme. Det säger gatu- och parkchefen Bengt Skog som svar på kritiken från Jan Ottosson vid Kalmar ornitologiska förening. Ottosson efterlyste bland annat en plan för hur våtmarksområdet ska skötas.
En sån finns alltså redan och Bengt Skog är lite förvånad över att saken kommer upp eftersom Ornitologiska föreningen själv är med i det skötselråd som har tagit fram planen för Kalmar dämme. Ornitologen Jan Ottosson kritiserade också Kalmar kommun för att inte sköta dämmet ordentligt. Men om två veckor är det dags för ängsslåtter. Gatu- och Parkkontoret har väntat med att slå eftersom alla växter inte har fröat av sig än.