Naturlig försurning under våren

Det är oftast naturliga orsaker bakom försurningen av vårfloden. Det hävdar forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
En del av kalkningen i Norrland, som varje år kostar runt 100 miljoner kronor, skulle därför kunna ersättas med andra metoder, och med dom här nya forskningsresultaten skulle myndigheter lättare kunna få ekonomiskt bidrag till sådana åtgärder, säger Kevin Bishop, professor i miljöanalys till Radio Västernorrland.