Slut på aktiehandel i Lindab

Företaget i Grevie tar bort sina aktier från börsen.
Koncernledningen för byggmaterial- och ventilationsföretaget Lindab i Grevie på Bjärehalvön har ansökt om avnotering av bolagets aktier vid Stockholmsbörsen och Köpenhamnsbörsen. Bakgrunden är Lindab Intressenter AB:s förvärv av sammanlagt mer än nittio procent av aktierna och rösterna i Lindab AB. Sista dag för handel med Lindabaktien kommer att vara den 3 augusti i år. Samtidigt kallade företaget idag till en extra bolagsstämma som ska hållas den 7 augusti.