Sommarskola bedrivs av ideella krafter

Kommunerna har inte de ekonomiska resurserna att bedriva sommarskola trots att många elev halkar efter i undervisningen.
Men Madelene Forsberg är räddningen för gymnasieeleverna på Ådalsskolan i Kramfors, där hon undervisar utan betalning under sommaren.