Antalet barn som far illa i Håbo ökar

I Håbo har antalet anmälningar om barn som far illa fördubblats sedan förra året under årets första sex månader. Under hela 2005 var det 158 anmälningar och bara under första halvåret 2006 kom det 128 anmälningar.

Håbo kommun ser inte det här som ett dåligt tecken utan tolkar det som att fler har förtroende för kommunen och därför också anmäler missförhållanden oftare, det skriver Enköpings-Posten.