Många vill byta ut fossila bränslen

Sörmlänningarna är bäst i landet på att få bidrag för så kallad energieffektivisering. Fastighetsägarna i Sörmlands län har hittills beviljats cirka 89 miljoner kronor i statligt stöd för energieffektivisering och övergång till förnybara bränslen i offentliga lokaler. Det blir motsvarande 339 kronor per invånare. Stödet ges bland annat till energikartläggningar, övergång från el eller fossila energikällor till förnybar energi och installation av solcellssystem.