Dålig luft i simhallen kan förklara ökning av barnastma

Luften i simhallar kan vara förklaringen till att fler och fler barn i västvärlden får astma.

Det här visar en ny rapport från Belgien. Forskare har studerat unga i Europa och funnit ett starkt samband mellan tillgången på simhallar och utvecklingen av astma hos barn och ungdomar.

När klor i bassängen blandas med bland annat svett från dem som badar bildas en gas som retar lungorna.

Forskarna som arbetar med studien berättar att gasen kan leda till astma. Det skriver Dagens Nyheter i dag.