250 miljoner kronor extra till sjukvården i länet

Den rödgröna majoriteten i Stockholms läns landsting vill snarast ge sjukvården i länet drygt 250 miljoner extra.

175 miljoner ska gå till länets akutsjukhus, i första hand för att minska köerna framförallt inom ortopedin och barnkirurgi och behandling för prostatacancer.

Sex miljoner satsas under hösten på en ny närakut för barn i direkt anslutning till akutmottagningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Vänsterpartiets sjukvårdslandstingsråd Birgitta Sevefjord säger till Radio Stockholm att Astrid Lindgrens Barnsjukhus idag får ta emot betydligt fler barn än det ursprunglingen var byggt för. Den ordinarie barnakuten på sjukhuset kommer att avlastas genom att lättare sjukdomsfall kan slussas till den nya närakuten.