Minderåriga piercas utan lov

Trots att det står i socialstyrelsens rekommendationer att man inte ska pierca minderåriga utan föräldrarnas tillstånd så är det inga problem för 13-åringar att få ett hål i naveln eller tungan på piercingstudion X i Jönköping. Ägaren Chris Permats säger till nyheterna att hon anser att det är bevis nog för att barnen har föräldrarnas tillstånd, om dom har tillräckligt med pengar med sig för att kunna få piercingen utförd.
För 400 kronor kunde Karin Berggrens 13-åriga dotter tillsammans med fem jämnåriga kamrater gå till studion och få ett hål i naveln, utan att föräldrarna visste om det. Det gjorde Karin Berggren så upprörd att hon nu har hon anmält Chris Permats piercingstudio till miljökontoret i Jönköping. Hon tänker också anmäla den till Allmänna reklamationsnämnden