Kvinna fick dubbel insulindos i en vecka

En kvinna boende på Tegelgårdens äldreboende i Norrköping fick under en veckas tid dubbel insulindos.

Det medförde att kvinnans blodsockernivå påverkades och hon tvingades genomgå flera extra blodsockerprover. Händelsen anmäldes enligt Lex Maria.

Socialstyrelsen lämnar ärendet utan åtgärder eftersom personalen förbättrat sina läkemedelsrutiner. Det förelåg ingen risk för allvarlig skada för patienten på grund av det inträffade.