Ökad befolkning i Höör ställer krav på kommunen

Höör har länge haft en positiv befolkningsutveckling, men det ställer också krav på kommunen vad gäller bostäder och annan service.

I Höör har moderaten Pehr-Ove Persson varit kommunalråd och lett det politiska arbetet i två mandatperioder. Och han säger att i framtiden kan inte skattebetalarna stå för allting utan andra organisationer så som föreningar och privatpersoner måste också delta på ett annat sätt i samhällsutvecklingen och ta sitt ansvar och känna delaktighet.

Pehr-Ove Persson lägger stor tilltro till vad han kallar Höör-andan. En speciell inställning hos befolkningen som innebär att man inte sitter med armarna i kors och väntar på att någon annan ska ordna allt. Det här har gett Höörborna en idrottshall, en simhall är på gång och man diskuterar också en ishockeyhall, som finansieras utan kommunala medel på initiativ från företagarna i samhället. Kommunen hjälper dock till med borgensåtaganden.

Den här varianten har också tilltalat det största partiet i Höör, socialdemokraterna, som gärna vill lägga pengarna på andra saker, enligt Stefan Lissmark som är i opposition.

- För oss är det att hela tiden bevaka det här med kvaliteterna i barnomsorgen, skola och äldreomsorg. Att vi lägger pengar där i framtiden också.

Pehr-Ove Persson, moderaterna, lovar att fortsätta med att arbeta för en idrottsallians i kommunen om de vinner valet. Det innebär att alla på idrotts- och fritidssidan ska samverka mot samma mål. Att föreningar ska ställa upp och ta ansvar för de nya anläggningarna.

Socialdemokraten Stefan Lissmark lovar inga köer i barnomsorgen och satsning på att inte ha några elever till det individuella programmet.