Hörselskador av arbetet ökar bland kvinnor

Numera drabbas kvinnor lika ofta av hörselskador på sina arbeten som männen.

Medan de traditionella mansyrkena bullersanerats har ingenting hänt med kvinnliga. Tvärtom har det ibland istället gått åt fel håll med till exempel större barngrupper i förskolan.

Andelen kvinnor som fått problem med hörseln på grund av arbetet har stigit med 175 procent, från 0,8 till 2,2 procent.

De som drabbats mest är förskolelärarna. Nu ligger kvinnorna på precis samma nivå som männen som legat konstant på 2,2 de senaste nio åren.