Renovering av chockerande kyrka dras i långbänk - Hotagsbor upprörda

I höst börjar renoveringen av kyrkan i Hotagen, men pengarna räcker bara till invändig renovering.

I över ett år har kyrkan i Hotagen stått stängd på grund av mögelangrepp, efter att en präst fick en allergisk chock i kyrkan. Dessutom lossnar putsen från ytterväggarna, uppvärmningen är dyr och det saknas toalett.

Förra året fick församlingen ungefär 3 miljoner kronor för upprustning. Kyrkorådet trodde då att pengarna skulle räcka till så väl invändig som utvändig renovering.

Men snart insåg man att summan var för liten och nu har man sänkt ambitionsnivån och den utvändiga renoveringen får vänta.

Bland Hotagsborna skapar den utdragna proceduren irritation.