Privatplan på väg mot kollision i värmen

Under sommaren ökar antalet privatplan som åker in på flygplatsernas luftrum utan tillstånd.

Det är ett stort problem för flygsäkerheten, enligt luftfartsstyrelsen.

– I värsta läget kan det innebära en kollision mellan två flygplan, säger Lars Hedblom, flygtrafiktjänstinspektör på luftfartsstyrelsen.

Enligt luftfartsstyrelsen ökar dessa felflygningar i hela Sverige trots att antalet privatflygare minskar. Sommaren är den mest utsatta perioden.