Inga rutiner för information om gasolhantering

I takt med att allt fler köper gasolgrill och gasolspis ökar Räddningstjänstens oro för att det saknas tillräckliga kunskaper om hur gasolen ska hanteras och förvaras. Och det finns i dag ingen kontroll över hur försäljarna sköter informationen, det säger Karl-Åke Orrebo, kommunikationschef på Aga, till Sveriges Radio Kalmar.

Och Roger Landelius, ställföreträdande räddningschef i Västervik, anser att fler nu måste informera om riskerna, framförallt återförsäljarna.

Enligt Karl-Åke Orrebo, kommunikationschef på Aga, informerar försäljarna kunderna skriftligt, men att det inte finns någon kontroll på att alla verkligen informerar om gasolhanteringen. Och med anledning av räddningstjänstens oro säger han till Sveriges Radio Kalmar att man nu ska följa upp informationsrutinerna.