Späckhuggare utanför Hållö

I går kväll siktades en familj späckhuggare utanför Kungshamn i Bohuslän . Det var räktrålaren Svanvik från Väjern som fick sällskap av späckhuggarfamiljen väster om Hållö. Späckhuggarna eskorterade sedan räktrålaren västerut . - Gruppen bestod av sex späckhuggare, såväl fullvuxna som ungar, säger Roland Olsson ombord på Svanvik Bill Hedberg på Kustbevakningens sambandscentral i Kungshamn . Under sina tio år där har han bara hört talas om ett tidigare besök av späckhuggare utanför Kungahamn.