Särskild behörighet för att köra båt

I framtiden kan det bli lag på registreringsskyltar på alla fritidsbåtar.

Regeringen ska utreda om det kan behövas särskilda behörighetskrav för att få köra större fritidsbåtar, och även vad effekten skulle bli av registreringsskyltar på alla fritidsbåtar.

Tanken är att det skulle bli lättare att utreda smitningsolyckor till sjöss och även stölder.

Båtlivet är en av de största folkrörelserna i Sverige.