Sjukfrånvaron sjunker

Sjukfrånvaron i Dalarna fortsätter att sjunka. Det visar den senaste statistiken från Försäkringskassan. Under tolvmånadersperioden fram till juni i år var antalet sjukdagar per person mellan 16 och 64 år, 45 dagar.

Målet är att ohälsotalet i genomsnitt i landet ska ned till 37 dagar om 2,5 år. Dalarna har hittills klarat närmare två tredjedelar av sin del av minskningen och är alltså på rätt väg.