Ortopeden vill samordna bättre

För att erbjuda bättre vård och information vill ortopedkliniken på Sundsvalls sjukhus införa en operationskoordinator. En koordinator skulle planera operationsprogrammen, hålla kontakt med patienter som står på väntelistan för operation och kontrollera om patienters förhållande ändrar sig så att de måste flyttas fram i kön.