Kaos på förlossningen i Västerås

På förlossningsavdelningen vid Centrallasarettet i Västerås, är det just nu rörigt och kaotiskt. Förutom många förlossningar,  som det brukar vara under sommartid och underbemanning, så har avdelningen dessutom drabbats av en vattenläcka.

Korridoren på förlossningsavdelningen är belamrad med olika maskiner, sängar, kaffebord och en hel del annat. Patienter och personal springer på varandra. Trots allt klarar man av jobbet, säger barnmorskan och avdelningschefen Elisabeth Ekblom, som inte tror att patienterna direkt märker av problemen. Men personalen lider desto mer av röran:
- Allt är ett provisorium och det känns som att stå i ett flygplan och breda mackor, säger Elisabeth Ekblom
-Vi vill ha en ombyggnation av hela avdelningen. Den är byggd på 70-talet för en verksamhet som såg helt annorlunda ut, vi har ett mycket högre patienttryck idag, fortsätter Elisabeth Ekblom.

Drygt 2 600 kvinnor kommer in varje år för att föda på Västerås Centrallasarett. Jämfört med andra delar av landet som har lika många förlossningar, är antalet barnmorskor i Västerås lågt.

Personalen har vid flera tillfällen begärt ombyggnad men svaret har låtit vänta på sig. Men nu fick man nyligen besked om att någon totalrenovering kommer inte att ske. Istället har arbetet med att lappa igen hålet i köket påbörjats.
- Det är ständigt ett fixande och donande säger Elisabeth Ekblom.
- Speciellt eftersom samtliga avloppsrör är slitna. De klarar inte av användartrycket med översvämningar som påföljd.