Träd i Malmö får hjälp att överleva

Eftersom grundvattennivån sänkts i delar av centrala Malmö för bygget av Citytunneln riskerar tusentals träd i området att skadas. Därför pågår ett unikt kontrollprogram för att hjälpa de mest utsatta träden att klara av påfrestningarna.

Man har redan fått gå in med extra bevattning av träden, berättar Arne Mattson på Gatukontoret som ansvarar för projektet.

- Vi har sett på vår mätutrustning och på hur träden mår att vi måste gå in och göra åtgärder. Vi har sett på en del träd att det är torkskador och att bladen blir lite glesare. Det här gick väldigt fort. I maj och början på juni kom ganska mycket regn, men sedan har det varit väldigt torrt. Vi har nu vattnat i tre omgångar och de träd som fått vatten har reagerat på detta. Så det ger effekt, säger Arne Mattson.

Grundvattennivån i Malmö har sänkts med upp till tio meter. Men när Citytunnelbygget är klart om några år ska grundvattennivån återställas till det normala. Därför vill man undvika att träden i området skjuter rötter längre ner i marken, eftersom de rötterna annars skulle ruttna när vattnet släpps på igen. Därför vattnas träden när det regnar för lite.

Fyra träd har fått en specialanpassad mätutrustning som bland annat ger täta rapporter direkt till Arne Mattsons dator om hur mycket vatten trädet gör av med och om det behöver mer. Han är övertygad om att samtliga 4 000 träd som berörs kommer att klara av grundvattensänkningen.