Allt fler psykiska diagnoser

Var fjärde person som är sjukskriven på Gotland är det pga av en psykisk diagnos.
Det är en kraftig ökning från 97 till år 2000. Gotland ligger därmed högre än riksgenomsnittet. Det handlar om personer som är sjukskrivna pga av det som ibland kallas utbrändhet, stress, depressioner, psykiska kolappser eller andra psykiska symptom eller sjukdomar. Statsistiken visar också att kvinnor har drabbats, i högre utsträckning än män. Försäkringskassan betalade i mars i år ut nästan 50 miljoner kronor i sjuk och rehabiliteringspeng på Gotland för de med psykiska besvär, och det är en kraftig ökning jämfört med för några år sen. Totalt för alla olika typer av sjuskrivningar har kostnaden mer än fördubblats under de senaste fyra åren.