Inte lönsamt att odla vinbär

Vinbärsodling lönar sig inte längre i Norrbotten. Det säger vinbärsodlaren Jonas Berglund i Altersbruk som menar att uppköparen Norrmejerier har sänkt priserna så mycket att det är tveksamt om det går att ha kvar odlingarna på sikt.

- Vi klarar inte av det över en längre period eftersom vissa år får man kanske ingen skörd alls. Det kan vara frost i blomningen eller angrepp av skadegörare, så med det pris de erbjuder tycker jag att jag måste hitta på något annat, säger han.

Förra året fick Jonas Berglund över åtta kronor kilot för sina bär och i år ligger priserna under sex kronor kilot. Men Norrmejeriers vd, Bo Rasmussen, vill inte kommentera priserna.

- Vi brukar inte diskutera vilka priser vi betalar till våra underleverantörer, men vad jag kan säga är att vi inte kan fortsätta att köpa vinbär och lägga på lager, säger han och menar att vinbärsodlarna i Norrbotten borde se sig om efter fler uppköpare.

Men det tycker inte Jonas Berglund är något bra alternativ. I år är det andra året han får skörd men han har inte bestämt om han ska skörda bären än.

- Norrmejerier har ju profilerat sig på bär från den här regionen häruppe och på det har de kunnat betala bättre än världsmarknadspriset som de nu hänvisar till. Men vi hoppas att det blir en förändring, säger han.